[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์,www.cegthai.org,cegthai www.cegthai.org


  

บทความทั่วไป
คารวะแด่เธอผู้มอบชีวิตแด่ปวงชนผู้ทุกเข็ญ

ศุกร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


“คารวะแด่เธอผู้มอบชีวิตแด่ปวงชนผู้ทุกเข็ญ”  
โดย    นายเห่า

 
 
 


องซานซูจ ีกำเนิดเกิดมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2488 ที่ประเทศพม่าด้านตะวันตกของประเทศไทย เป็นบุตรสาวของนายพล  อองซานและดอว์ขิ่นจี  นายพลอองซาน เป็นผู้ห นึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงในการกอบกู้เอกราชพม่าจกาอังกฤษและญี่ปุ่น ผลตอบแทนที่ได้รับคือการถูกลอบสังหารขณะนั่งประชุมกันเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม 2490 ด้วยวัยเพียง 32 ปี ท ำให้อดนึกถึงบรรดาผู้ที่อุทิศตน ช่วยเหลื่อพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ถูกกดขี่ข่มเหง  มักจากโลกนี้ไปด้วย อายุ 30 กว่า ๆ เท่านั้น  เช่นดร.มาร์ติน  ลูเธอร์คิง  ถูกลอบสังหารจากคนผิวดำด้วยกัน   จิตร  ภูมิศักดิ์ ถูกลอบสังหารจากคนไทย ท่านนายพลอองซานก็ถูกลอบสังหารจากคนพม่าด้วยกัน  เป็นต้น ไม่ว่าท่านนายพลอองซาน  จะจากโลกนี้ไปด้วยวัยอันแสนสั้น  แต่ชาวพม่าก็ยังจดจำถึง ท่านในฐานะวีรบุรุษของชาติได้เสมอ แม้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารพม่า พยายามลบชื่อของนายพลอองซาน  ออกจากระบบประวัติศาสตร์ชาติพม่าก็ตามที

ชีวิตของอองซาน ซูจี จึงกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ  2 ขวบ  แต่โดยอาศัยความเข้มแข็งของผู้เป็นแม่  ดอว์ขิ่นจี และความดีงานในชีวิตของนายพลอองซาน  ผู้ล่วลับ จึงทำให้การเติบโตขึ้นมาของ
อองซาน ซูจ ี  มีความหมายอย่างลึกซึ้งเสมือนการเตรียมการไว้สำหรับอานาคต ทุกก้าวย่างของชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย ดังหนึ่งมีการฟูมฟัก  โอบอุ้ม ถูกท้า ทาย  ให้ต้องเผชิญหน้า  สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมก่อให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ  ผสานกับศาสนาวิถีและแนวสันติวิธีของคานธี เมื่อครั้งหนึ่งที่อองซาน ซูจ ี  ได้ไปศึกษาที่อินเดีย  จึงก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล ต่อชีวิตที่ดำรงค์อยู่

17ปี ในการต่อสู้เรียกร้องตามแนวสันติวิธีต่อรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า  นับตั้งแต่  ปี  2534  ขณะที่กลับมาดูแลแ ม่ดอว์ขิ่นจีที่ป่วยหนัก  ประจวบเหมาะกับการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนต่อรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าของนายพลเนวิน  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2531(1988) หรือ 8.8.88 อองซานซูจีจึงลุกขึ้นยืนอยู่ร่วมกับประชาชนพม่า  ได้กล่าวปราศัยต่อฝูงชนหลายแสนคน  บริเวณเจดีย์ชเวดากอง  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2531 (1988) ว่า  “พี่น้องที่เค ารพ  เรามาที่นี่เพื่อความเป็นหนึ่ง และมีหลักการที่ชัดเจนสำหรับเสรีภาพและประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในประเทศของเรา....กองทัพมีไว้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชน........ วกฤติครั้งนี้ท้ าทายให้เราร่วมกันต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติครั้งที่2........... ถ้าเราแตกแยกกันเราคงไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้........”   
อ่านต่อ.......

หัวใจของผู้เสียสละ นายพลอองซานได้เข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของ อองซาน ซูจี ถ่ายทอดสู่ประชาชน  เพื่อแปรเปลี่ยนวิกฤเหตุการณ์ที่เลวร้าย กลับคืนสู่สันติ  ปรองดองในเส้นทางของเสรีภาพ  และประชาธิปไตยของคนทั้งชาติ ความปราถนาดีนี้ได้เข้าไปสู่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 27 เมษยน  2532  (1989)  อองซาน ซูจี ได้พูดต่อหน้าฝูงชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐคะชิ่น ว่า “เพื่อได้ประชาธิปไตย เราพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายต้องเป็นหนึ่งในการทำงานด้วยกัน..........  เราอยู่ด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวและสมานฉันท์....... เราควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเรากลัว  แน่ละความกลัวมีอยู่เสมอ แต่เราเพียงแค่ทำงานต่อไปเพื่อที่จะควบคุมความกลัวของเรา.......  จิตใจเด็กคือผ้าขาวสะอาด  เราต้องสอนให้พวกเขาเข้าใจในความเป็นหนึ่ง  แม้แตกต่างในชาติพันธุ์ทั้งหลาย........” ประชาชนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายในพม่า  ต้อนรับ อองซาน ซูจี  อย่างกว้างขวาง  ส่งผลให้อองซาน ซูจี และพรรคเอ็นแอลดี ได้คะแนนเสียง  395 เสียงจาก 485  เสียง เมื่อเดือนพฤษภาคม  2533  (1990)  ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น  โดยขณะที่อองซาน ซูจีถูกกักบริเวณในบ้านนับแต่เดือน กรกฎาคม 2532 น่าแปลกและภูมิใจใหมล่ะ ขณะเดี่ยวกันรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในนามของสภาฟื้นฟูกฎหมาย  และระเบียบแห่งรัฐ ไม่ได้มอบชัยชนะนี้ให้แก่พรรคเธอตามที่สัญญาไว้

แม้ว่าถูกปฏิเสธจากรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ชีวิตของอองซาน ซูจี ก็ยังเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลก ด้วยมรรคาชีวิตที่ตอบแทนความชั่วด้วยความดี ยืนหยัดอย่างสงบแม้รัฐบาลทหารพม่าจะใช้ทุกวิถีทางที่อยากให้เธอออกไปจากพม่า สร้างความกดดันและเจ็บ ปวดแก่เธอด้วยการจับสมาชิกของพรรคเอ็นแอลดีขังคุกมากมาย สร้างความกังวลให้เธอ เมื่อรัฐบาลทหาพม่าเชิญต่างประเทศมาลงทุนซื้อขายทรัพยากรธรรมชาติ  เช่นก๊าซธรรมชาติจากพม่ามาสู่ไทย ฯลฯ  โดยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  เช่น  บังคับ  ข่มขู่  ข่มขืน  กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลาย

ชีวิตมนุษย์ในโลกประชาธิปไตยปัจจุบันนี้มีค่าน้อยกว่าเงิน  การลงทุนการค้าขาย ฯลฯ  ประเทศประชาธิปไตยค้าขายกั บประเทศเผด็จการพม่าอย่างน่าภูมิใจ  (เราอย่าไปก้าวก่ายเรื่องภายในพม่าเขา  มันเป็นมรรยาทที่ดี) พวกผู้นำพม่าจะ ทำร้ายกดขี่ข่มเหง  ข่มขืน  พี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหลายก็ช่างประไร  เราไม่แทรกแซงกิจกรรมภายใน ยกเว้นการค้าขาย  การทำธุรกิจ  ลงทุน นับว่าชอบธรรมแล้วเป็นการพัฒนาประเทศพม่าด้วย  คำถามที่ตามมาก็คือ  ยิ่งสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหาพม่า  เท่ากับปฏิเสธอองซาน ซูจ ีหรือไม่ คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกจากเอกสารเรื่อง ความห่วงใยเรื่องสังคมของพระสันตะปาปา ยอห์น  ปอลที่  2   กล่าวว่า  “การพัฒนาใด ๆ ถ้าปราศจากความเคารพสิท ธิ ชีวิตผู้คน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าไม่ใช่การพัฒนา”  ดังนี้เราจะกล้าบอกว่าประเทศประชาธิปไตยร่วมพัฒนาการลงทุนกับประเทศเผด็จการทหารพม่าดีจริงหรือไม่

โอกาสครบรอบ  60  ปี  ในวัยของอองซาน ซูจี (2488-2548)  คงจะมีความหมาย และคุณค่าต่อผู้คนทั้งหลายที่รู้จัก  การเฝ้ารอคอยด้วยความอดทนตามแนวทางสันติวิธี เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลการปกครองของประเทศพม่า ต้อางจ่ายด้วยราคาแพงเหลือเกิน  สามีของอองซาน ซูจีตายขณะที่หวังให้ภรรยาก ลับไปลาครั้งสุดท้าย  เมื่อปี 2542 (1999) แต่เธอไม่ได้ไป การถูกใส่ร้ายต่าง ๆ นานาจากฝ่ายตรงข้าม การถูกทอดทิ้งจากเพื่อน ๆ และประชาชนในหลาย ๆ เหตุการณ์ แม้ว่าจะได้รับรางวัลไม่ ต่ำกว่า  70  รางวัลจากทั่วโลก  โดยเฉพาะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  เมื่อปี 2534  (1991)  เธอก็ไม่ไปรับเพราะเกรงว่าจะกลับ มาไม่ได้ ความเสียสละ  การอุทิศตน ความมุ่งหวังของอองซานซูจีคงจะไม่สูญเปล่าต่อประชาคมโลกในหมู่ประเทศประชาธิปไตย  ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่ า  ตามแนวทางสันติวิธีที่อองซาน ซูจี ได้ปฏิบัติด้วยชีวิตมาอย่างยาวนาน

บรรณานุกรม
1.หนังสือจดหมายจากพม่า อองซาน ซูจี เขียน.พิภพ อุดมอิทธิ พงศ์,แปล พิมด์ครั้งแรก  กรกฎาคม 2540 โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
2.หนังสือสารคดี , ฉบับที่  245 เดือนกรกฎาคม 2548.
3.Freedom  from  fear  by  Aung San  Suu Kyi  ,2534เข้าชม : 1182


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ถอดบทเรียน งานฝ่ายสิทธิ์ 20 / พ.ค. / 2554
      สรุปสาระกฎหมายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 15 / มี.ค. / 2554
      บทสัมภาษณ์ ตัวตนของชนเผ่าในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของคนชนเผ่า 15 / มี.ค. / 2554
      คารวะแด่เธอผู้มอบชีวิตแด่ปวงชนผู้ทุกเข็ญ 4 / ก.พ. / 2554
      การพัฒนาประเทศ บนความทุกข์และความตายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ 4 / ก.พ. / 2554


:::เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์:::
  ที่ตั้ง: 122/11,7Fl., Soi Naksuwan (Nonsi14), Nonsi Road, Yannawa District Bangkok 10120
 เบอร์โทร :Tel.0-2681-3900 Ext.1702, 1712 Fax. 0-2681-3900 Ext.1702, 0-2681-5370
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : cmtoto@hotmail.com