[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์,www.cegthai.org,cegthai www.cegthai.org


  
  

16 / มี.ค. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง
หมู่บ้านนาสะอุ้ง 17-18 มิถุนายน 2553
16 / มี.ค. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
อบรมเรื่องสิทธิการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนและที่ดินในบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง
หมู่บ้านหมันขาว 9–10 เมษายน 2553
15 / มี.ค. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
ลงพื้นที่หมู่บ้านหมันขาว เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ความคืบหน้า: เยาวชนที่ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2550
สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2550
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
เข้าร่วมประชุมกับ \"คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงของปัญหาการไร้สถานะฯ....\" ในฐานะ ที่ปรึกษา
เข้าร่วมประชุมกับ \"คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงของปัญหาการไร้สถานะฯ....\" ในฐานะ ที่ปรึกษา
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
ลงพื้นที่คลองลาน สำรวจปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
ลงพื้นที่คลองลาน สำรวจปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
โครงการอบรม\"สิทธิขั้นพื้นฐานคือเกราะป้องกันการค้ามนุษย์\"หมันขาว 26-29 ก.ย2550
โครงการอบรม\"สิทธิขั้นพื้นฐานคือเกราะป้องกันการค้ามนุษย์\"หมันขาว 26-29 ก.ย2550
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
ลงเพื้นที่ หมู่บ้าน ห้วยคลุมสำรวจข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
ลงเพื้นที่ หมู่บ้าน ห้วยคลุมสำรวจข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
โครงการอบรม \"สิทธิขั้นพื้นฐานคือเกราะป้องกันการค้ามนุษย์\" หมู่บ้านนาสะอุ้ง 7-9 ก.ย 2550
โครงการอบรม \"สิทธิขั้นพื้นฐานคือเกราะป้องกันการค้ามนุษย์\" หมู่บ้านนาสะอุ้ง 7-9 ก.ย 2550
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
การให้ความช่วยเหลือด้านคดีความ
การให้ความช่วยเหลือด้านคดีความ
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กไร้รัฐประจำปี 2551
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กไร้รัฐประจำปี 2551
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2551/2008
สมัชชาชนเผ่า ประจำปี 2551/2008
9 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
สมัชาชนเผ่า ประจำปี 2552
สมัชาชนเผ่า ประจำปี 2552
2 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
สมัชชาชนเผ่าประจำปี 2553
สมัชชาชนเผ่าประจำปี 2553
2 / ก.พ. / 2554 : ประมวลภาพทั่วไป
กิจกรรมเดินป่าสัมผัสชีวิต พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
จัดขึ้นที่ บ.แม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


:::เว็บไซต์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์:::
  ที่ตั้ง: 122/11,7Fl., Soi Naksuwan (Nonsi14), Nonsi Road, Yannawa District Bangkok 10120
 เบอร์โทร :Tel.0-2681-3900 Ext.1702, 1712 Fax. 0-2681-3900 Ext.1702, 0-2681-5370
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : cmtoto@hotmail.com